Τιμοκατάλογος


DoctorsNet Έκδοση Basic (1 άδεια χρήσης)

500 ευρώ + ΦΠΑ
DoctorsNet

Έκδοση Professional (1 άδεια χρήσης)

Τιμολόγηση & Βιβλίο Ασθενών

700 ευρώ + ΦΠΑ
DoctorsNet Έκδοση Basic (2 άδειες χρήσης)

750 ευρώ + ΦΠΑ
     
DoctorsNet Μικροβιολογικό (1 άδεια χρήσης)
600 ευρώ + ΦΠΑ
DoctorsNet Μικροβιολογικό (2 άδειες χρήσης)
1000 ευρώ + ΦΠΑ
     
DoctorsNet On The Web Έκδοση Professional 150 ανά έτος